Ανακοίνωση για τον πίνακα πορισμάτων του ΕΛ.Γ.Α.

0 comment
Elga
Κοινοποίηση

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 18/04/2024, τον πίνακα με τα
πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 17/04/2023 στις
καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Τα πορίσματα αυτά είναι
στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή
μέχρι την 29/04/2024. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα
πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να
υποβάλει αίτηση επανεκτίμηση ς μέσα στην παρακάτ ω προθεσμία των 10
ημερολογιακών ημερών.
Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
Από: 18/04/2024 έως: 29/04/2024
Ο Π ί ν α κ α ς α υ τ ό ς π ε ρ ι έ χ ε ι μ ό ν ο τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ω ν ε π ι τ ό π ι ω ν
πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα
αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση
δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος
της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον
Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.
Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής
αποζημίωσης είναι:
. η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην
οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.
η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,
Η Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

Related Posts

Pieriatv Png

Το pieriatv.gr ανήκει στο Πανελλήνιο δίκτυο ενημέρωσης με 200 ενημερωτικά site σε όλη την Ελλάδα

@2023 . All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?