Monthly Archives

December 2023

Ilektriko Revma

Ξεπέρασαν τις 140.000 οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα και μέχρι τις 19 Ιανουαρίου που η σχετική πλατφόρμα θα παραμένει ανοικτή, οι εκτιμήσεις φέρνουν τις αιτήσεις σε 1.200.000.

Οι δικαιούχοι

Η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης με ηλεκτρισμό, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

Τα κριτήρια

Για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται:

  • έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
  • έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
  • έως 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητης περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ύψος έκτακτης ενίσχυσης

Η έκτακτη ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Για τη χορήγησή της αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2024, μέσω εφαρμογής στο myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps/oilbftelectric/login/login.htm), για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την υποβολή του αιτήματος δηλώνουν, υπεύθυνα, τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους – κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος – ενώ η εν λόγω δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης ενίσχυσης.

Σημειώνεται πως δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης, που αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, από άλλες πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.). Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο ΑΦΜ.

Το επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα θα εμφανισθεί ως έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν στην περίοδο ενίσχυσης (1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2024). Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

Επίσης, για την καταχώρηση των στοιχείων του λογαριασμού υποβάλλονται ο αριθμός του λογαριασμού ρεύματος, το συνολικό ποσό/αξία του λογαριασμού, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του προμηθευτή, ο ΑΦΜ του δικαιούχου στον οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός, ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στον λογαριασμό και πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση και η περίοδος κατανάλωσης την οποία αφορά ο λογαριασμός ρεύματος.

.http://newsbomb.gr

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
231228144640 W28 144621p

«Αυτά τα τέσσερα χρόνια βάζαμε στόχους και έναν έναν τους υλοποιούσαμε. Το πάρκο για σκύλους αποτελούσε έναν από αυτούς και όταν οι συνθήκες ωρίμασαν, προχωρήσαμε στην ολοκλήρωσή του.

Αυτό είναι ακόμα ένα έργο, που αποδεικνύει ότι όταν ο δημόσιος τομέας συνεργάζεται με τον ιδιωτικό, υπάρχει θετικό αποτύπωμα», δήλωσε ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης.

Το πάρκο για σκύλους χρηματοδοτήθηκε από το οινοποιείο Domaine Agrovision και τα Κ.Τ.Ε.Ο Autovision, ενώ ο χώρος θα εμπλουτιστεί με λουλούδια, παγκάκια και άλλες κατασκευές πάντα με ανακυκλώσιμα υλικά, με το οινοποιείο να αναλαμβάνει την υλοποίησή του.

https://thecaller.gr/

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Laiki Agora1 1 1024x616 (4)

Σύμφωνα με τη Eurostat η χώρα μας είναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών των αγροτικών προϊόντων.

Συνεχίζονται οι αυξήσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων στο χωράφι, γενονός που σημαίνει ακριβότερα προϊόντα στο ράφι για τους Έλληνες καταναλωτές.

Και αυτό συμβαίνει σε μία περίοδο που οι τιμές στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις διεθνείς αγορές υποχωρούν, ενώ παράλληλα μειώνεται το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στο χωράφι μειώθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2023 στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο κατά 9% σε ετήσια βάση, μετά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των αυξήσεων τους μετά το γ΄ τρίμηνο του 2022, όταν αυτές είχαν κορυφωθεί (ετήσιος ρυθμός 30%).

Παράλληλα, επιταχύνθηκε και η μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής (τιμές εισροών πλην όσον αφορούν τις επενδύσεις) στο -11% από -5% στο β΄ τρίμηνο φέτος.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη Eurostat, υποδηλώνει και τη γενικότερη ηρεμία που υπάρχει στις διεθνείς αγορές μετά από μία περίοδο διαταραχών.

Πρώτη στις αυξήσεις η Ελλάδα

Ωστόσο, στις μεσογειακές χώρες της ΕΕ, με πρώτη την Ελλάδα, συνεχίζονται οι αυξήσεις των τιμών στο χωράφι. Κατά μέσο όρο, αυτές αυξήθηκαν 22% στην Ελλάδα, κατά 11% στην Κύπρο, κατά 8% στην Πορτογαλία, κατά 5% στην Ισπανία και τη Μάλτα και μόλις κατά 1% στην Ιταλία.

Ενας λόγος για αυτή την εξέλιξη είναι, όπως αναφέρει η Eurostat, οι τεράστιες αυξήσεις στην τιμή του ελαιόλαδου (103% στην Ισπανία, 101% στην Ελλάδα, 99% στην Πορτογαλία και 31% στην Ιταλία).

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ελλάδας, οι τιμές αυξήθηκαν και για μία σειρά άλλων αγροτικών προϊόντων, για τα οποία σημειώθηκαν μειώσεις στην ΕΕ, ή αυξήθηκαν περισσότερο από ότι στην ΕΕ.

Αυξήσεις στο γάλα και τα πουλερικά

Οι τιμές στο γάλα αυξήθηκαν 10% στην Ελλάδα έναντι μείωσης 15% στην ΕΕ. Οι τιμές των φρούτων αυξήθηκαν 30% όταν στην ΕΕ μειώθηκαν 5%. Για τα πουλερικά, οι τιμές αυξήθηκαν 4% έναντι μείωσης 3% στην ΕΕ.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η αύξηση στις τιμές των φρέσκων λαχανικών, σχεδόν 35%, ενώ στην ΕΕ η αύξηση ήταν μόνο 10%. Οι τιμές για τα αυγά αυξήθηκαν 18% έναντι αύξησης 8% στην ΕΕ.

Μείωση σημειώθηκε στις τιμές των δημητριακών κατά 23%, αλλά η μείωση στην ΕΕ ήταν μεγαλύτερη, φθάνοντας το 32%.

Μείωση τιμών σημειώθηκε στην Ελλάδα και στις ελιές – σε αντίθεση με την εκτίναξη της τιμής του ελαιόλαδου – ενώ στην Ευρώπη οι τιμές τους αυξήθηκαν 10%.

Όσον αφορά στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις τιμές των λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους (-36%), της ενέργειας και λιπαντικών (-18%) και των ζωοτροφών (-12%).

ΠΗΓΗ:Newsbomb

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Galopoula1

+Συστατικά

Για τη γέμιση

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 κ.σ. θυμάρι

2 στικ σέλερι

200 γρ. μπέικον

1 κόκκινο μήλο

1 σκ. σκόρδο

200 γρ. κάστανα, βρασμένα

1 κύβο μανιταριών

200 γρ. νερό

1 κ.σ. βούτυρο

Για τη γαλοπούλα

2 1/2 κιλά γαλοπούλα

150 γρ. βούτυρο

αλάτι

πιπέρι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 φέτα πορτοκάλι

3 κλ. δεντρολίβανο

Για το σερβίρισμα

4 κόκκινα μήλα

1 κ.σ. κρυσταλλική ζάχαρη

50 γρ. βούτυρο

1 κλ. δεντρολίβανο

1 κ.σ. μέλι

αλάτι

20 γρ. κονιάκ


+Μέθοδος Εκτέλεσης

Για τη γέμιση

Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και βάζουμε 1 κ.σ. ελαιόλαδο.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το βάζουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε θυμάρι και σοτάρουμε.

Ψιλοκόβουμε το σέλερι και το βάζουμε στο τηγάνι.

Προσθέτουμε το μπέικον και το μήλο σε κυβάκια, το σκόρδο κομμένο σε φέτες, τα κάστανα και σοτάρουμε.

Ρίχνουμε τον κύβο μανιταριού, το νερό, το βούτυρο και βράζουμε για 5 λεπτά.

Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει.

Για τη γαλοπούλα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο C στον αέρα.

Σηκώνουμε προσεκτικά το δέρμα και βάζουμε ανάμεσα το βούτυρο σε κομμάτια. Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια της γαλοπούλας.

Βάζουμε τη γέμιση με ένα κουτάλι και καλύπτουμε με τη φέτα από το πορτοκάλι για να μην καεί κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Δένουμε τα πόδια της γαλοπούλας με έναν σπάγγο. Τη μεταφέρουμε σε λαδόκολλα, βάζουμε το δεντρολίβανο και την τυλίγουμε καλά με τη λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο.

Μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε για 2 ½ ώρες. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε επιπλέον 30 λεπτά.

Για τη γαρνιτούρα

Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά.

Κόβουμε τα μήλα σε τέσσερα κομμάτια και αφαιρούμε τα κουκούτσια. Τα βάζουμε στο καυτό τηγάνι και σοτάρουμε 1-2 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη και αφήνουμε 2-3 λεπτά για να καραμελώσουν τα μήλα.

Βάζουμε το βούτυρο και μόλις αρχίσει να λιώνει προσθέτουμε το δεντρολίβανο, το μέλι, αλάτι, το κονιάκ και ανακατεύουμε.

Αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το κονιάκ και σερβίρουμε.

πηγη – https://akispetretzikis.com/recipe/4482/galopoyla-gemisth-me-mhla-kai-kastana

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kalorifer

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης δεν θα είναι μικρότερο των 100 ευρώ και δεν θα υπερβαίνει τα 800 ευρώ.
Η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης 2023-2024 πληρώνεται αύριο Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου.

Θα καταβληθεί συνολικά το ποσό των 175.637.095,36 ευρώ σε συνολικά 763.307 δικαιούχους, ενώ το ύψος του επιδόματος δεν θα είναι μικρότερο των 100 ευρώ και δεν θα υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό φτάνει στα 1.000 ευρώ, αλλά αφορά μόνο οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης
Οι επόμενες δύο πληρωμές θα γίνουν:

Έως την 29η Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.
Έως την 30η Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024.
Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2024 δικαιολογητικά με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου 2024.
Advertisement

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης
Υπενθυμίζεται ότι όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2022 – 2023, λαμβάνουν ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης, το συνολικό ποσό επιδόματος που τους είχε καταβληθεί κατά τη περυσινή περίοδο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έλαβε κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 προκαταβολή που υπολειπόταν του ήμισυ (1/2) της αξίας των επιλέξιμων αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας, τότε δεν είναι δικαιούχος προκαταβολής.

ΠΗΓΗ:Newsbomb

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Chronia Polla Christoygenniatiko Chorio Katerinis 44551 750x563

Ο Άι Βασίλης και οι τρεις Μάγοι έφτασαν στην Κατερίνη, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στην πιο ζεστή και φωτεινή γωνιά της πόλης, στον Καπνικό Σταθμό δίπλα από το μεγάλο ελεύθερο πάρκινγκ των δικαστηρίων.

Μαζί με τους υπόλοιπους εθελοντές σάς περιμένουν με ελεύθερη είσοδο, σε ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο περιβάλλον κάθε μέρα το βραδάκι, μετά τις 5 και μισή, από το Σάββατο 23 και μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου.

Πλούσιο πρόγραμμα. μουσικό, χορευτικό, λούνα παρκ, παιδικά παραμύθια, θεατρικά, αερόστατα κ.ά, Κι όπως πάντα δωρεάν ζεστός καφές ή τσάι ή κρασάκι στο ξύλινο σπιτάκι του Καφενέ.

Προαιρετικά, μπορείτε να φέρετε 1-2 κιλά τρόφιμα μακράς διαρκείας για τους πλημμυροπαθείς του Παλαμά, για 30 πολυμελείς οικογένειες που έχασαν το σπίτι και το νοικοκυριό τους πρόσφατα και δεν θα γιορτάσουν φέτος όπως τις προηγούμενες χρονιές.

ΠΗΓΗ:ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kairos2 1

Καιρός σήμερα: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις περισσότερες περιοχές. Στη δυτική Ελλάδα, στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και στην ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στις θαλάσσιες περιοχές οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν στο Ιόνιο έως 6 και κυρίως στο νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 02 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 06 έως 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά.

Καιρός: Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων έως το απόγευμα κυρίως στα βόρεια της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας. Ασθενείς χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.
Ανεμοι: Από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα ορεινά της Ηπείρου πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6, στα νότια 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα σταδιακά θα εξασθενήσουν.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στις Σποράδες βαθμιαία έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5, τις μεσημβρινές ώρες στα νότια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

..circogreco.gr

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Agrotesparagogoi

Τα πρώτα αποτελέσματα των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στα σχέδια βελτίωσης (δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»), τα οποία προέκυψαν μετά τους διοικητικούς ελέγχους, ανακοίνωσαν οι Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Κρήτης εντάσσονται 238 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 15.598.293,64 ευρώ. Επιλαχόντες (πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης) είναι 498 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 25.732.959,54 ευρώ και απορριπτόμενοι 40 αιτήσεις.

Στα 15,59 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης για τις εντασσόμενες αιτήσεις της ΠΕ Κρήτης και στα 28,76 της ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται 424 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 28.762.289,99 ευρώ. Οι επιλαχόντες ανέρχονται σε 811 συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 46.582.749,39 ευρώ και οι απορριπτόμενοι σε 35.

Οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής έως 2/2/2024 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έως και 3/2/2024 για την Περιφέρεια Κρήτης.

Να σημειωθεί ότι κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, άλλο), όπως αυτά εμφανίζονται στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης». Η εμφάνιση της βαθμολογίας στον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και εμφανίζεται μόνο για το ενδεχόμενο υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά του υπολογισμού της.

Ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την ΠΕ Κρήτης ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΔΩ

http://www.in.gr

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
1 25

Το μήνυμα της αισιοδοξίας και της χαράς των ημερών, πρόσφερε η γεμάτη μελωδικές ευχές, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα –  εκδήλωση, που διοργανώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Β’ ΚΑΠΗ, στο Δημοτικό πάρκο Κατερίνης. 

Στην εκδήλωση – μεταξύ άλλων – παρέστη η αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου, εκπρόσωπος του βουλευτή Πιερίας, Σπύρου Κουλκουδίνα κ.α. Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ, Γιάννης Νταντάμης, ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα και μία εποικοδομητική, δημιουργική και ευτυχισμένη χρονιά», ευχαρίστησε τους συντελεστές, τους εργαζόμενους των ΚΑΠΗ «που με το πλούσιο ψυχαγωγικό και χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα μετέδωσαν μοναδικά χαμόγελα και ευχές. Παράλληλα, το γυμναστήριο bootcamp, την κα Κική Μάνη και όλη της την ομάδα, οι οποίοι δώρισαν εξοπλισμό γυμναστηρίου, στα ΚΑΠΗ». 

Ευχάριστη συμμετοχή – στη διάρκεια της εκδήλωσης – τα παραδοσιακά κάλαντα, από τα παιδιά του 2ου νηπιαγωγείου Κατερίνης. 

ΠΗΓΗ:ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Dsc01975 Αντιγραφή 696x464

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας τίμησε, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, τους Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος, Αγίους «Τρεις Παίδες εν Καμίνω». Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης  τελέστηκε δοξολογία, στην οποία πρωτοστάτησε ο Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Λεοντιάδης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος. Μετά το πέρας της ακολουθίας ανεγνώσθη  ημερήσια διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Γεωργίου Πουρναρά.

Στη Δοξολογία παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Πιερίας Παναγιώτης Πατσιαλής, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πιερίας Γιώργος Κουκουσέλας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Πιερίας Δημήτρης Αδαμόπουλος, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας κ. Γιώργος Μακρής, εκπρόσωποι των Βουλευτών Νομού Πιερίας, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες/ριες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας, καθώς και συνταξιούχοι του Πυροσβεστικού Σώματος. Στη συνέχεια ακολούθησε μικρή δεξίωση.

Η 17η Δεκεμβρίου καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα δοξολογίας και εορτασμού, τιμώντας το έργο και την κοινωνική προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ ανοιχτές παρέμειναν για το κοινό οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού.

ΠΗΓΗ:http://www.pierianews.gr

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Pieriatv Png

Το pieriatv.gr ανήκει στο Πανελλήνιο δίκτυο ενημέρωσης με 200 ενημερωτικά site σε όλη την Ελλάδα

@2023 . All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?